ul. Ludwika Solskiego 4/6, 52-416 Wrocław biuro@bisek-kancelaria.pl

Success seems to be largely a matter of persevering, when others give up.

BISEK legal & bookkeeping office is a team of highly qualified specialists providing comprehensive bookkeeping, accounting and legal services. Our bookkeepers will take care of your finances, a tax consultant will advise on the most beneficial solutions for your company and attorneys will assist you in making crucial decisions to your business.

Blog

Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka dedykowana jest zarówno osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej jak i  byłym przedsiębiorcom i zobowiązań z powstałych w wyniku prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. Wobec przedsiębiorstw oraz osób prywatnych, które posiadają tak duże zobowiązania finansowe, że stały się niewypłacalne, mogą być ogłoszone upadłości konsumenckie. Sprawy tego typu są wszczynane na wniosek dłużnika. W ten sposób osoba, która nie jest w stanie spłacić […]

Sprawy rodzinne

SPRAWY ROZWODOWE W naszej Kancelarii zajmiemy się Twoją sprawą od momentu złożenia pozwu aż do jej prawomocnego zakończenia. Specjalizujemy się w sprawach rozwodowych, a co za tym idzie w sprawach dotyczących sprawowania opieki nad dziećmi, ustalenia alimentów na dzieci czy małżonka, aż po podział majątku wspólnego oraz zwrot poczynionych nakładów. Pomożemy Ci przejść przez rozwód […]

Upadłość konsumencka. Nowe uprawnienia przedsiębiorców

Upadłość konsumencka w związku z nowelizacją ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. prawo upadłościowe, która zaczęła obowiązywać od 24 marca 2020 roku, została w istotny sposób zmieniona względem modelu obowiązującego we wcześniejszych latach. Zmiany wprowadzone do upadłości konsumenckiej w ww. nowelizacji to m.in.: W regulacjach dot. podmiotu uprawnionego do ogłoszenia upadłości konsumenckiej wprowadzono istotną […]

Kontakt:

Karolina Bisek Kancelaria Prawno-Księgowa

Siedziba: ul. Ludwika Solskiego 4/6, 52-416 Wrocław

Oddział: ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa

biuro@bisek-kancelaria.pl

665 280 382, (71) 31 98 319

NIP: 898-201-19-94, REGON: 022091221