ul. Ludwika Solskiego 4/6, 52-416 Wrocław biuro@bisek-kancelaria.pl

Sukces wydaje się być w dużej mierze kwestią wytrwania, gdy inni rezygnują.

Das Kernteam der Rechts- und Buchhaltungskanzlei BISEK bilden hoch qualifizierte Fachleute, die Ihnen umfassende Dienstleistungen im Bereich Buchhaltung, Rechnungswesen und Rechtsfragen bieten. Unsere Buchhalter nehmen sich Ihrer Finanzen an, der Steuerberater schlägt die günstigsten Lösungen für Ihre Firma vor und die Juristen helfen Ihnen beim Treffen wichtiger Entscheidungen für Ihr Unternehmen.

Blog

Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka dedykowana jest zarówno osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej jak i  byłym przedsiębiorcom i zobowiązań z powstałych w wyniku prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. Wobec przedsiębiorstw oraz osób prywatnych, które posiadają tak duże zobowiązania finansowe, że stały się niewypłacalne, mogą być ogłoszone upadłości konsumenckie. Sprawy tego typu są wszczynane na wniosek dłużnika. W ten sposób osoba, która nie jest w stanie spłacić […]

Sprawy rodzinne

SPRAWY ROZWODOWE W naszej Kancelarii zajmiemy się Twoją sprawą od momentu złożenia pozwu aż do jej prawomocnego zakończenia. Specjalizujemy się w sprawach rozwodowych, a co za tym idzie w sprawach dotyczących sprawowania opieki nad dziećmi, ustalenia alimentów na dzieci czy małżonka, aż po podział majątku wspólnego oraz zwrot poczynionych nakładów. Pomożemy Ci przejść przez rozwód […]

Upadłość konsumencka. Nowe uprawnienia przedsiębiorców

Upadłość konsumencka w związku z nowelizacją ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. prawo upadłościowe, która zaczęła obowiązywać od 24 marca 2020 roku, została w istotny sposób zmieniona względem modelu obowiązującego we wcześniejszych latach. Zmiany wprowadzone do upadłości konsumenckiej w ww. nowelizacji to m.in.: W regulacjach dot. podmiotu uprawnionego do ogłoszenia upadłości konsumenckiej wprowadzono istotną […]

Kontakt:

Karolina Bisek Kancelaria Prawno-Księgowa

Siedziba: ul. Ludwika Solskiego 4/6, 52-416 Wrocław

Oddział: ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa

biuro@bisek-kancelaria.pl

665 280 382, (71) 31 98 319

NIP: 898-201-19-94, REGON: 022091221