ul. Ludwika Solskiego 4/6, 52-416 Wrocław biuro@bisek-kancelaria.pl

Success seems to be largely a matter of persevering, when others give up.

BISEK legal & bookkeeping office is a team of highly qualified specialists providing comprehensive bookkeeping, accounting and legal services. Our bookkeepers will take care of your finances, a tax consultant will advise on the most beneficial solutions for your company and attorneys will assist you in making crucial decisions to your business.

Blog

Oświadczenia jedynego członka zarządu o rezygnacji z pełnienia funkcji w spółce kapitałowej – do kogo ma być skierowane?

Kwestia składania oświadczeń o rezygnacji ostatniego członka Zarządu spółki kapitałowej z pełnienia funkcji budziła kontrowersje w zakresie tego komu członek Zarządu powinien złożyć przedmiotowe oświadczenie. Kontrowersje zostały częściowo rozstrzygnięte w Uchwale Sądu Najwyższego z dnia 31 marca 2016 r., sygn. akt: III CZP 89/15 o następującej tezie: „Oświadczenie członka zarządu spółki kapitałowej o rezygnacji z […]

Instytucja porozumienia rodzicielskiego

Definicja Definicja porozumienia rodzicielskiego znajduje się w art. 58 § 1 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego. Przepis ten stanowi, że: W wyroku orzekającym rozwód sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i kontaktach rodziców z dzieckiem oraz orzeka, w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania […]

Uchylenie się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego na podstawie art. 133 § 3 k.r.o.

Podstawa prawna Uchylenie się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego ma swoje podstawy w art. 133 § 3 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego. Przepis ten stanowi, że Rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności […]

Schematy podatkowe MDR

MDR – wejście w życie przepisów

Przepisy MDR weszły w życie w dniu 1 stycznia 2019 r. Mają więc one zastosowanie, co do zasady, do schematów podatkowych, dla których jedno ze zdarzeń skutkujących powstaniem obowiązku przekazania informacji wystąpiło w tym dniu lub później – bezpośrednie działanie nowej ustawy. Ustawodawca przewidział także raportowanie schematów, które powstały przed dniem wejścia w życie nowych […]

Projekty technologiczne

Wykonamy profesjonalny projekt technologiczny dla każdego lokalu, który musi zostać zatwierdzony przez stacje Sanepid. Dokumentacja technologiczna dla restauracji, kawiarni, kuchni cateringowych, obiektów żywienia zbiorowego, zakładów fryzjerskich, gabinetów stomatologicznych czy kosmetycznych jest bezpieczną podstawą do adaptacji lokalu. Stanowi również wytyczne do wszystkich innych projektów takich jak architektoniczne czy branżowe w tym wod-kan czy wentylacji. Sporządzone przez […]

Doradztwo gastronomiczne

Jeśli potrzebujesz wsparcia i doradztwa w pełnym zakresie i na każdym etapie otwarcia własnej restauracji , oferujemy kompleksową usługę do wykonania której dedykujemy dla Ciebie grupę profesjonalistów z wielu dziedzin. W skład naszego zespołu doradczego wchodzą prawnicy , specjaliści d/s księgowo-podatkowych , szef kuchni, projektant technologiczny, analityk ekonomiczny specjalista ds. kreowania marki i marketingu w […]

Asesoramiento económico

La prudencia debe ir de la mano de la creatividad, y en los negocios hay que ser tanto cauteloso como creativo. Sólo así podremos estar siempre preparados para el cambio y anticipar posibles situaciones desfavorables para el desarrollo equilibrado y dinámico de nuestra empresa. Es por eso que, disponiendo de amplios conocimientos, varios años de […]

Documentación laboral y salarios. Instituto de la Seguridad Social (ZUS)

A la hora de tomar la decisión de cooperar con nuestro bufete de abogados y contables puedes confiarnos la gestión de recursos humanos y salarios, como también la liquidación de contribuciones al Instituto de Seguridad Social (ZUS), aspectos clave para el desarrollo adecuado y acorde a la ley de la actividad económica de cada empresa […]

Impuesto a tanto alzado

Algunos métodos alternativos y legales de contabilización de impuestos a menudo resultan beneficiosos para los empresarios y les permiten optimizar notablemente los impuestos que tienen que pagar. Una de las formas más sencillas de liquidar las cuentas tributarias es mediante el impuesto a tanto alzado. Por ello, el apoyo a los emprendedores en la implantación […]

Registros contables

Sabemos lo exigente que es la tarea de llevar los libros de contabilidad, que son uno de los documentos básicos de toda empresa. Contienen datos relacionados con las operaciones diarias de la empresa, todos los registros de facturación, saldos, así como otros datos financieros. Están sujetos a una reglamentación estricta y sólo si cumplen estos […]

Kontakt:

Karolina Bisek Kancelaria Prawno-Księgowa

Siedziba: ul. Ludwika Solskiego 4/6, 52-416 Wrocław

Oddział: ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa

biuro@bisek-kancelaria.pl

665 280 382, (71) 31 98 319

NIP: 898-201-19-94, REGON: 022091221