ul. Ludwika Solskiego 4/6, 52-416 Wrocław biuro@bisek-kancelaria.pl

Sukces wydaje się być w dużej mierze kwestią wytrwania, gdy inni rezygnują.

Das Kernteam der Rechts- und Buchhaltungskanzlei BISEK bilden hoch qualifizierte Fachleute, die Ihnen umfassende Dienstleistungen im Bereich Buchhaltung, Rechnungswesen und Rechtsfragen bieten. Unsere Buchhalter nehmen sich Ihrer Finanzen an, der Steuerberater schlägt die günstigsten Lösungen für Ihre Firma vor und die Juristen helfen Ihnen beim Treffen wichtiger Entscheidungen für Ihr Unternehmen.

Blog

kontrola podatkowa

Jak we właściwy sposób przygotować się do kontroli podatkowej?

Otrzymanie zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej bardzo często wywołuje negatywne emocje u przedsiębiorców. Przedsiębiorca jest błędnie przekonany, że organ podatkowy już ma gotową decyzję i przychodzi na kontrolę tylko ją potwierdzić. To właśnie błędne przekonanie sprawia, że przedsiębiorcy w trakcie kontroli nie reagują prawidłowo i popełniają błędy, które następnie rzutują na wynik postępowania. Kluczowym […]

Korekta deklaracji podatkowej jako instytucja zaniechania ukarania sprawcy w prawie karnym skarbowym

Zgodnie z art. 16a ustawy kodeks karny skarbowy, zwanej dalej również k.k.s. (Dz.U.2018.1958 t.j. z dnia 2018.10.15) nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, kto złożył prawnie skuteczną, w rozumieniu przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa albo w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z […]

Przestępstwa skarbowe

Przestępstwa i wykroczenia skarbowe

Kancelaria Bisek specjalizuje się w prawie karnym skarbowym. Mamy doświadczenie w sprawach karnych skarbowych prowadzonych w związku z postępowaniami podatkowymi oraz postępowaniami kontrolnymi. Świadczymy usługi zarówno na etapie postępowania przygotowawczego, jak i postępowania sądowego w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe. Świadczymy pomoc prawną na każdym etapie kontroli podatkowej i postępowań podatkowych. Jesteś podejrzany […]

Kontakt:

Karolina Bisek Kancelaria Prawno-Księgowa

Siedziba: ul. Ludwika Solskiego 4/6, 52-416 Wrocław

Oddział: ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa

biuro@bisek-kancelaria.pl

665 280 382, (71) 31 98 319

NIP: 898-201-19-94, REGON: 022091221