ul. Ludwika Solskiego 4/6, 52-416 Wrocław biuro@bisek-kancelaria.pl

Blog

Schematy podatkowe MDR

MDR – wejście w życie przepisów

Przepisy MDR weszły w życie w dniu 1 stycznia 2019 r. Mają więc one zastosowanie, co do zasady, do schematów podatkowych, dla których jedno ze zdarzeń skutkujących powstaniem obowiązku przekazania informacji wystąpiło w tym dniu lub później – bezpośrednie działanie nowej ustawy. Ustawodawca przewidział także raportowanie schematów, które powstały przed dniem wejścia w życie nowych […]